Cement

I motsats till vad man tror betong och cement är, är det inte samma sak. Cement är faktiskt bara en del av betong. Betong består av tre grundläggande komponenter: vatten, aggregat (sten, sand eller grus) och Portland cement.

Cement levereras vanligtvis i pulverform och fungerar som ett bindemedel när det blandas med vatten och aggregat. Denna kombination, eller betongblandning, hälls och härdas i det hållbara materialet.