Tegel

Tegel eller murtegel är ett byggnadsmaterial som används för att tillverka väggar, trottoarer och andra element i murverk.

Traditionellt hänvisar termen tegel till en enhet bestående av lera men den används nu för att beteckna rektangulära enheter gjorda av lerande jord, sand och kalk eller betongmaterial. Tegelstenar kan sammanfogas med murbruk, lim eller genom att låsas ihop.

Tegel tillverkas i många klasser, typer, material och storlekar som varierar med region och tidsperiod och produceras i bulk. Två grundläggande kategorier av tegel är fyrade och icke-fyrade tegel.