Gips

Gips är en klibbig komposition bestående av kalk eller gips, vatten och sand som hårdnar vid torkning och används för att belägga väggar, tak och skiljeväggar.

Gips är en av de mest forntida byggnadsteknikerna. Bevis tyder på att primitiva människor gipsade sina vass- eller planteringsskydd med lera och därmed utvecklade mer hållbara strukturer och mer effektiva skärmar mot skadedjur och dåligt väder.

Några av de tidigaste gipsmaterialen är av en kvalitet som kan jämföras med den som användes i modern tid. Pyramiderna i Egypten innehåller gipsverk utförda för minst 4 000 år sedan, vilket fortfarande är hårt och hållbart.