Impregnerat trä

Trä är ett utmärkt byggnadsmaterial – lätt, flexibelt och mycket hållbart. Trä är dessutom det enda byggnadsmaterialet som kan förnyas och för att upprätthålla våra timmerresurser måste vi skydda det ordentligt.

Utomhusved hotas av ett antal skadedjur som mögel, svamp, insekter. Det tryckbehandlade virket skyddas från tidigare hot. Under impregnering under tryck tas den skyddande kemikalien djupt in i virkesstrukturen och impregneringsprocessen utförs med hjälp av autoklav, där kemikalier impregneras in i virket med hjälp av vakuum och tryck.

Furu är bäst lämpad för impregnering eftersom tallväggarna i tall är utformade på ett sätt som gör att impregneringen kan tränga djupare in i trät.

Impregnerad virkesfuktighet bör vara mindre än 28% annars kommer vattnet att påverka absorptionen av kemikalierna i trät.

Vårt hållbara virke är lämpligt för terrasser, trädgårdsmöbler, hamnbryggor och broar, lekplatser och många andra delar av utomhusstrukturer.