Information

Sedan våren 2001 har Byggföretag, hantverkare och lekmän “gör det självare” uppskattat vår kompetens, service och breda sortiment.

Bl.a lagerför Vi 22×120 “Vallatorpspanelen”, samt 17×95 “Erikslundspanelen”.

Hagby Trä är medlem i BOLIST. Vi är 200 st handlare i samverkan.
Det ger konkurrenskraft! 

-Leveranser/transport av byggmateriel i Storstockholm varje vardag.

– Enkelt kan Du beställa varor medan Du är på jobbet!

Saknar Ni en produkt i vårt sortiment så beställer vi hem det åt dig. 

Vi lämnar gärna offerter på både stora och små projekt!

Välkommen till En trevlig “Brädgård” med personlig service!